Tính phí bảo hiểm

Chọn bảo hiểm
 • Bảo hiểm Ô tô
 • Bảo hiểm Trễ chuyến bay
 • Bảo hiểm Sức khỏe
 • Bảo hiểm Nhà riêng
 • Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự
 • Bảo hiểm Nhân thọ
Xem phí

Bảo hiểm Tình yêu, lời cam kết tình yêu, món quà ý nghĩa nhất với một nửa của bạn. Tải ứng dụng INSO bảo hiểm trên AppStore và Google Play để trải nghiệm ứng dụng!​

 • Mức phí từ 480.000 đ và nhận quà mừng cưới đến 30.000.000 đ.
 • Chỉ cần điền thông tin của hai bạn.
 • Thanh toán hoàn toàn online.
 • Nhận chứng nhận bảo hiểm điện tử.
 • Nhận quà mừng cưới ngay khi hai bạn kết hôn.
 • Bạn đã sẵn sàng tặng món quà bất ngờ nhất cuộc đời cho người ấy chưa?

Quy trình bồi thường

 • Chọn loại bồi thường

 • Khai báo thông tin trên app

 • Nhận bồi thường sau 5 phút