Tính phí bảo hiểm

Chọn bảo hiểm
 • Bảo hiểm Ô tô
 • Bảo hiểm Trễ chuyến bay
 • Bảo hiểm Sức khỏe
 • Bảo hiểm Nhà riêng
 • Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự
 • Bảo hiểm Nhân thọ
Xem phí

Bảo hiểm Xe ô tô Online tại INSO là bảo hiểm DUY NHẤT giúp bạn tự yêu cầu mua, chụp ảnh giám định xe và yêu cầu bồi thường ngay trên ứng dụng. Tải ứng dụng INSO bảo hiểm trên AppStore và Google Play để trải nghiệm ứng dụng.

Bạn còn được hoàn lại 30% phí bảo hiểm nếu không phát sinh sự kiện bảo hiểm trong năm.

 • MUA BẢO HIỂM: Chỉ 15 phút để tự chụp ảnh giám định xe và được yêu cầu mua bảo hiểm
 • Cấp chứng nhận bảo hiểm điện tử tới bạn ngay sau khi thanh toán.
 • Thanh toán hoàn toàn online.
 • YÊU CẦU BỒI THƯỜNG: Ngay trên ứng dụng thay vì phải làm các loại hồ sơ, giấy tờ.
 • Đặt lịch sửa chữa trên ứng dụng và mang xe đến garage theo lịch hẹn.
 • Lưu lại toàn bộ lịch sử bồi thường bảo hiểm của bạn, giúp bạn kiểm soát để luôn lái xe an toàn, bảo vệ sức khỏe và tài sản của mình.
Tiếp tục mua bảo hiểm

Quy trình bồi thường

 • Chọn loại bồi thường

 • Khai báo thông tin trên app

 • Nhận bồi thường sau 5 phút