Giảm ngay 500.000 đồng khi mua bảo hiểm Xe ô tô

01-12-2018 00:00

Mua bảo hiểm cho ô tô trên ứng dụng INSO bạn được giảm ngay 500.000 đồng cho mỗi đơn bảo hiểm. Không chỉ vậy, để giúp bạn có động lực lái xe an toàn hơn, INSO hoàn ngay 30% phí bảo hiểm nếu trong thời gian hợp đồng hiệu lực bạn không phát sinh bất cứ sự kiện bảo hiểm nào.

Giảm ngay 500.000 đồng khi mua bảo hiểm Xe ô tô

Thời hạn khuyến mãi

Từ 26/01/2019 đến hết 28/02/2019

Phạm vi áp dụng

Toàn quốc

Ưu đãi

Mua bảo hiểm cho ô tô trên ứng dụng INSO bạn được giảm ngay 500.000 đồng cho mỗi đơn bảo hiểm.
Không chỉ vậy, để giúp bạn có động lực lái xe an toàn hơn, INSO hoàn ngay 30% phí bảo hiểm nếu trong thời gian hợp đồng hiệu lực bạn không phát sinh bất cứ sự kiện bảo hiểm nào.

Thể lệ chi tiết

1.Giảm 500.000 đồng cho mỗi hợp đồng bảo hiểm.

- Giảm ngay 500.000 đồng cho các khách mua đơn hàng trên 7 triệu (đã bao gồm VAT).

2.Hoàn lại 30% phí bảo hiểm khi khách lái xe an toàn.

- Khách lái xe an toàn là khách không phát sinh sự kiện bảo hiểm nào khiến công ty bảo hiểm phải bồi thường trong thời gian hiệu lực của hợp đồng.
- Phí hoàn lại được tính trên tổng phí bảo hiểm Vật chất xe trước thuế VAT. Không tính giá trị bảo hiểm Trách nhiệm dân sự và Bảo hiểm cho Lái/phụ xe và người ngồi trên xe.
- Phí bảo hiểm hoàn lại được cấn trừ vào tổng phí bảo hiểm năm tiếp theo.
- Không áp dụng khi khách không tái tục bảo hiểm năm tiếp theo.